Toegankelijkheidsverklaring

Stad Antwerpen streeft ernaar om zijn digitale toepassingen zo toegankelijk mogelijk te maken. Dit doen we in overeenstemming met het Vlaamse bestuursdecreet .

Iedereen moet de informatie op Mijn Kinderopvang eenvoudig kunnen gebruiken en bekijken, dus ook slechtzienden, blinden, slechthorenden, doven en personen met een andere beperking. Deze toegankelijkheidsverklaring geeft aan in welke mate deze website voldoet aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA of kortweg WCAG 2.1 niveau AA.

Deze toepassing voldoet gedeeltelijk aan de richtlijnen. Onderaan sommen we de resterende werkpunten op inclusief een plan van aanpak, planning en alternatieven indien beschikbaar.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 10 augustus 2020

De toegankelijkheid van Mijn Kinderopvang werd laatst gecontroleerd via een WCAG-onderzoek, uitgevoerd door een onafhankelijk gecertificeerd expert.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 10 augustus 2020.

Feedback en contactgegevens

Hebt u opmerkingen of ervaart u toegankelijkheidsproblemen die nog niet zijn aangepakt en niet vermeld zijn als werkpunt? Laat het ons dan weten.

Stuur een e-mail naar info@antwerpen.be of bel naar +32 3 22 11 333.

We streven ernaar om u een antwoord te bezorgen binnen de 7 werkdagen.

Ombudsvrouw

Bent u niet of onvoldoende geholpen? De ombudsvrouw behandelt uw melding als u uitgepraat bent met de stad, dus als u eerst uw probleem hebt voorgelegd aan de stad zelf. Zij behandelt uw melding onafhankelijk en bemiddelt waar mogelijk.

Stuur een e-mail naar ombudsvrouw@antwerpen.be, bel naar +32 800 94 843 (gratis nummer) of ga langs op haar kantoor aan het De Coninckplein 25, vlakbij de bibliotheek Permeke. De ingang ligt in de Muizenstraat en de openingsuren vindt u op: www.antwerpen.be/ombudsvrouw.

Openstaande werkpunten

Om helemaal te voldoen aan de WCAG, moeten we nog enkele inspanningen leveren. Die sommen we hieronder op.

Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven

Lever tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele content, zodat die veranderd kan worden in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudiger taal.

Werkpunt 1

Sommige afbeeldingen hebben geen alternatieve tekst of hebben een incorrecte alternatieve tekst: Mijn Profiel pop-out issues

Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1
 • Gevolg
  Met name bezoekers met een visuele beperking zullen het moeilijk vinden om de inhoud te gebruiken of te begrijpen
 • Plan van aanpak
  Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Zij streeft ernaar om het op te lossen in het vierde kwartaal van 2020

Richtlijn 1.3 Aanpasbaar

Creëer content die op verschillende manieren gepresenteerd kan worden (bijvoorbeeld eenvoudiger lay-out) zonder verlies van informatie of structuur.

Werkpunt 1

De koppen en tussentitels zijn niet overal op de juiste manier gemarkeerd: knop privacymelding niet opgemaakt als knop

Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1
 • Gevolg
  Met name bezoekers met een visuele beperking zullen het moeilijk vinden om de inhoud te gebruiken of te begrijpen
 • Plan van aanpak
  Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Zij streeft ernaar om het op te lossen in het vierde kwartaal van 2020

Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar

Maak het voor gebruikers gemakkelijker om content te horen en te zien, waaronder scheiding van voorgrond en achtergrond.

Werkpunt 1

Sommige onderdelen op onze website zijn niet goed bruikbaar voor mensen die kleurenblind zijn. Onvoldoende kleurcontrast in aantal berichten.

Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1
 • Gevolg
  Met name bezoekers met een visuele beperking zullen het moeilijk vinden om de inhoud te gebruiken of te begrijpen
 • Plan van aanpak
  Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Zij streeft ernaar om het op te lossen in het vierde kwartaal van 2020

Richtlijn 2.2 Genoeg tijd

Geef gebruikers genoeg tijd om content te lezen en te gebruiken.

Werkpunt 1

Er is geen mechanisme om de sessie te verlengen

Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1
 • Gevolg
  Deze informatie is niet leesbaar of raadpleegbaar voor sommige bezoekers. Mensen die meer tijd dan gemiddeld nodig hebben om een actie uit te voeren.
 • Plan van aanpak
  Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Zij streeft ernaar om het op te lossen in het vierde kwartaal van 2020

Werkpunt 2

Kopniveau overgeslagen, filter facturen niet te gebruiken met enkel toetsenbord en je kan voedingskeuze niet opgeven met enkel toetsenbord

Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 2
 • Gevolg
  Met name bezoekers met een visuele beperking zullen het moeilijk vinden om de inhoud te gebruiken of te begrijpen
 • Plan van aanpak
  Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Zij streeft ernaar om het op te lossen in het vierde kwartaal van 2020

Richtlijn 2.4 Navigeerbaar

Lever manieren om gebruikers te helpen navigeren, content te vinden en te bepalen waar ze zijn.

Werkpunt 1

Na laden van meer nieuwsberichten wordt de focus gereset

Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1
 • Gevolg
  Met name bezoekers met een visuele beperking zullen het moeilijk vinden om de inhoud te gebruiken of te begrijpen
 • Plan van aanpak
  Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Zij streeft ernaar om het op te lossen in het vierde kwartaal van 2020

Werkpunt 2

Linktekst bij nieuwsitems niet in orde

Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 2
 • Gevolg
  Deze informatie is niet leesbaar of raadpleegbaar voor sommige bezoekers
 • Plan van aanpak
  Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Zij streeft ernaar om het op te lossen in het vierde kwartaal van 2020

Richtlijn 3.1 Leesbaar

Maak tekstcontent leesbaar en begrijpelijk.

Werkpunt 1

Onderdelen op sommige pagina's worden mogelijk niet voorgelezen in de juiste taal: pagina’s missen lang attribuut

Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1
 • Gevolg
  Met name bezoekers met een visuele beperking zullen het moeilijk vinden om de inhoud te gebruiken of te begrijpen
 • Plan van aanpak
  Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Zij streeft ernaar om het op te lossen in het vierde kwartaal van 2020

Richtlijn 4.1 Compatibel

Maximaliseer compatibiliteit met huidige en toekomstige user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Werkpunt 1

Links naar social media hebben geen linktekst

Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1
 • Gevolg
  Met name bezoekers met een visuele beperking zullen het moeilijk vinden om de inhoud te gebruiken of te begrijpen
 • Plan van aanpak
  Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Zij streeft ernaar om het op te lossen in het vierde kwartaal van 2020

Werkpunt 2

Uitklapknop werkt niet met enkel toetsenbord.

Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 2
 • Gevolg
  Met name bezoekers met een visuele beperking zullen het moeilijk vinden om de inhoud te gebruiken of te begrijpen
 • Plan van aanpak
  Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Zij streeft ernaar om het op te lossen in het vierde kwartaal van 2020

Toegankelijkheid PDF-documenten

Er staan PDF’s op onze website die niet volledig toegankelijk zijn. Ondervind je een probleem bij het lezen of invullen van een document, neem dan contact op met ons op [groepsadres@antwerpen.be]. Wij engageren ons dan om een toegankelijke versie te bezorgen binnen de 7 werkdagen.

Bijkomende maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

De volgende maatregelen werden genomen om naleving van richtlijnen te bevorderen:

 • Toegankelijkheid is opgenomen in onze communicatiestrategie.
 • Toegankelijkheid is opgenomen in de waarden van onze organisatie.
 • Toegankelijkheid is opgenomen in ons interne beleid.
 • Toegankelijkheid is een essentieel onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie en een vast onderdeel van ons aankoopbeleid.
 • Onze medewerkers worden ondersteund en aangespoord om hun kennis over toegankelijkheid up-to-date te houden en te vergroten.